THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM APOLLO LIỄU GIAI

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho APOLLO LIỄU GIAI

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Trung tâm anh ngữ APOLLO LIỄU GIAI , Trung tâm ngoại ngữ APOLLO LIỄU GIAI ,Trung tâm đào tạo APOLLO LIỄU GIAI Sổ liên lạc online APOLLO LIỄU GIAI , Ứng dụng đón con APOLLO LIỄU GIAI